Navigace

Keramické filtry PYRAL15®

Pro filtraci slitin hliníku doporučujeme filtry z hmoty PYRAL 15, kterou lze použít až do teploty 850°C. Jedná se o naši vlastní speciálně vyvinutou hmotu, která vychází z osvědčeného materiálu Pyrostat, kde byla pro omezení nežádoucího ochlazovacího efektu filtru na taveninu snížena měrná hmotnost o 30%. Pro filtraci slitin hliníku jsou vhodné otvory od pr. 1,8 mm do 2,3 mm (odpovídá přibližně porozitě pěnových filtrů PPI 20 – PPI 15), v závislosti na typu slitiny. Nejlepší výsledky jsou dosahovány s otvory o pr. 2,0 mm.

Keramické filtry jsou dnes již neodmyslitelnou součástí výrobní technologie ve většině sléváren.

Jejich hlavním přínosem je lepší kvalita odlitků:
• Méně povrchových vad
• Lepší mechanické vlastnosti
• Lepší přesnost rozměrů a tvarů

Neméně důležitým je také jejich ekonomický přínos:
• Nižší množství odpadu
• Nižší náklady na dokončovací
operace
• Jednodušší vtokový systém

Základní technické informace

Chemické složení: SiO2/Al2O3
Typ keramiky: C 510 (mullit/cordierit)
Žáruvzdornost: max. 850°C
Objemová hmotnost: 1,4 g/cm3
Barva: světle hnědá
Tolerance rozměrů: dle výkresové dokumentace

Výběr vhodného filtru je ovlivněn následujícími faktory: požadavkem na kvalitu odlitku, tvarovou komplikovaností odlitku, konstrukci vtokového systému, materiálu formy, požadované rychlosti lití a dalších aspektů. Mnohdy se výběr nezdaří napoprvé a teprve odzkoušením několika typů dojde k výběru toho nejefektivnějšího typu.
Lisovaný filtr je charakterizován vyváženým poměrem vlastností, které jsou důležité pro dosažení vynikajících výsledků filtrace: vysoký filtrační účinek, stabilní průtočná plocha, přesnost rozměrů a přijatelná cena. Konkrétní rozměry lisovaných filtrů umožňují vypočítat požadovanou průtočnou plochu a zvolit její vhodnou velikost. Přesně definovaný a konstantní průtok v lisovaných filtrech napomáhá stabilizaci technologického procesu odlévání a zejména zvyšuje produktivitu výrobních linek automatického lití. Díky jejich plným bočním stranám jsou lisované filtry vhodné pro automatické zakládání do forem pomocí robotů.

Přejít na katalog

Keramické filtry PYROSTAT

Pro filtraci šedé a tvárné litiny a barevných kovů doporučujeme filtry z hmoty PYROSTAT, kterou lze použít až do teploty 1500°C. Jedná se o keramickou hmotu, jejíž hlavními výrobními složkami jsou SiO2 a Al2O3. Tyto filtry se vyznačují širokou škálou typů speciálně určených pro daný typ kovu. Pro šedou litinu jsou vhodné otvory od pr. 1,5 mm do 2,3 mm (odpovídá přibližně porozitě pěnových filtrů PPI 30 – PPI 15). Nejčastěji jsou používány filtry s průtočnou plochou okolo 50ti % z celkové plochy filtru. V případě požadavku na maximální filtrační efekt doporučujeme použít filtry s filtrační plochou menší, než 50%. Pro slabostěnné odlitky jsou naopak vhodné filtry s plochou nad 60%, která zajišťuje vysokou rychlost plnění forem. Pro tvárnou litinu, která má horší zabíhací schopnost doporučujeme filtry z hmoty PYROSTAT s otvory od pr. 2,0 mm do 2,8 mm (odpovídá přibližně porozitě pěnových filtrů PPI 20 – PPI 10). Vhodná průtočná plocha je 50 a více %, která zajistí dostatečnou zabíhavost kovu do formy.

Keramické filtry jsou dnes již neodmyslitelnou součástí výrobní technologie ve většině sléváren.

Jejich hlavním přínosem je lepší kvalita odlitků:
• Méně povrchových vad
• Lepší mechanické vlastnosti
• Lepší přesnost rozměrů a tvarů

Neméně důležitým je také jejich ekonomický přínos:
• Nižší množství odpadu
• Nižší náklady na dokončovací operace
• Jednodušší vtokový systém

Základní technické informace

Chemické složení: SiO2/Al2O3
Typ keramiky: C 510 (mullit/cordierit)
Žáruvzdornost: max. max. 1500°C
Objemová hmotnost: 1,9 g/cm3
Barva: světle hnědá
Tolerance rozměrů: dle výkresové dokumentace

Přejít na katalog

Keramické filtry RK5

Pro filtraci uhlíkových a legovaných ocelí jsou určeny filtry z hmoty RK 5, kterou lze použít až do teploty 1740°C. Pro tyto kovy jsou vhodné otvory od pr. 2,5 mm do 5,0 mm (HSC 15 – 5) V případě použití filtrů do šamotového vtoku můžeme tyto filtry dodat i s vlastními šamotovými komůrkami, které usnadní umístění filtru do již navržené vtokové soustavy. Momentálně lze takto umístit filtry o rozměru 133 x 133 mm a kruhové d. 200 mm a to do vtoků o průměru 60 a 80 mm.

Keramické filtry jsou dnes již neodmyslitelnou součástí výrobní technologie ve většině sléváren.

Jejich hlavním přínosem je lepší kvalita odlitků:
• Méně povrchových vad
• Lepší mechanické vlastnosti
• Lepší přesnost rozměrů a tvarů

Neméně důležitým je také jejich ekonomický přínos:
• Nižší množství odpadu
• Nižší náklady na dokončovací operace
• Jednodušší vtokový systém

Základní technické informace

Chemické složení: Al2O3/SiO2
Typ keramiky: Korundová keramika
Žáruvzdornost: max. 1740°C
Objemová hmotnost: 2,1 g/cm3
Barva: Bílá
Tolerance rozměrů: dle výkresové dokumentace

Výběr vhodného filtru je ovlivněn následujícími faktory: požadavkem na kvalitu odlitku, tvarovou komplikovaností odlitku, konstrukci vtokového systému, materiálu formy, požadované rychlosti lití a dalších aspektů. Mnohdy se výběr nezdaří napoprvé a teprve odzkoušením několika typů dojde k výběru toho nejefektivnějšího typu.
Lisovaný filtr je charakterizován vyváženým poměrem vlastností, které jsou důležité pro dosažení vynikajících výsledků filtrace: vysoký filtrační účinek, stabilní průtočná plocha, přesnost rozměrů a přijatelná cena. Konkrétní rozměry lisovaných filtrů umožňují vypočítat požadovanou průtočnou plochu a zvolit její vhodnou velikost. Přesně definovaný a konstantní průtok v lisovaných filtrech napomáhá stabilizaci technologického procesu odlévání a zejména zvyšuje produktivitu výrobních linek automatického lití. Díky jejich plným bočním stranám jsou lisované filtry vhodné pro automatické zakládání do forem pomocí robotů.

Přejít na katalog

Balení, manipulace, skladování

Filtry jsou standardně dodávány v kartonových krabicích na jednorázových paletách zabalené do folie, která je chrání před vzdušnou vlhkostí. Každá krabice má identifikační štítek s údaji o typu a rozměru
filtru, datu výroby, číslu kontrolního pracovníka.

Keramické filtry jsou křehké a jejich přeprava musí být prováděna s nejvyšší opatrností. Skladování je povoleno v zastřešených skladech, není dovoleno vrstvit palety na sebe. Filtry, které byly vystaveny vysoké vlhkosti, musí být před použitím ve slévárně vysušeny!