Společnost KERAMTECH s. r. o., pro splnění povinnosti stanovených zákonem o ochraně oznamovatelů č. 171/2023 Sb., vydala směrnici upravující konkrétní postupy k podávání a přijímání oznámení o možném protiprávním jednání, o způsobu jeho zpracování a postupu posouzení jeho důvodnosti a dále přijetí opatření o oznámení výsledků oznamovateli.

Oznámení lze učinit:

  • prostřednictvím elektronické pošty na adresu oznamovatel@keramtech.cz
  • prostřednictvím fyzické schránky v budově společnosti označené názvem „WHISTLEBLOWING“
  • telefonicky nebo osobně na personálním oddělení KERAMTECH s. r. o., tel.: +420 499 739 713
  • prostřednictvím formuláře: Keramtech_formular_protipravni_jednani.docx