Jsme rodinná společnost zabývající se výrobou a vývojem průmyslové keramiky a porcelánových výrobků s mnohaletou tradicí. S pomocí norem ISO 9001 (Systém managementu kvality) a 14001 (Management životního prostředí) budujeme stabilní, prosperující podnik, jehož hlavním cílem je uspokojování potřeb našich zákazníků s ohledem na životní prostředí. Abychom obstáli v konku-renčním boji, plánujeme postupnou automatizaci a další zefektivňování výrobního procesu, což nám umožní nejen vyrábět levněji stávající výrobky s menším odpadem, ale také rozšířit produktové portfolio.