Název projektu:

Účast společnosti KERAMTECH s. r. o. na výstavách a veletrzích v zahraničí

V období 2018-2020 realizuje společnost Keramtech s.r.o. Žacléř za finanční spoluúčasti EU v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK), výzva Marketing – Výzva III, projekt účasti na zahraničních výstavách a veletrzích s cílem získat nové trhy a obchodní příležitosti.

Název projektu:

Vzdělávání ve firmě KERAMTECH

V období 2020-2021 realizuje společnost Keramtech s.r.o. Žacléř za finanční spoluúčasti EU v rámci Operačního programu Zaměstnanost projekt vzdělávání středního a vyššího managementu s cílem získat a osvojit si nové metody řízení.