Název projektu:

Účast společnosti KERAMTECH s. r. o. na výstavách a veletrzích v zahraničí

V roce 2024 realizuje společnost KERAMTECH s. r. o. Žacléř za finanční spoluúčasti EU v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, Marketing – Výzva I, projekt účasti na zahraničních výstavách a veletrzích s cílem získat nové trhy a obchodní příležitosti.

Název projektu:

Vzdělávání ve firmě KERAMTECH s. r. o.

V období 2024-2026 zrealizuje společnost KERAMTECH s. r. o. Žacléř za finanční spoluúčasti EU v rámci Operačního programu Zaměstnanost projekt vzdělávání středního a vyššího managementu s cílem získat a osvojit si nové metody řízení.

Název projektu:

Účast společnosti KERAMTECH s. r. o. na výstavách a veletrzích v zahraničí CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_167/0013380

V období 2018 – 2020 realizuje společnost KERAMTECH s. r. o. Žacléř za finanční spoluúčasti EU v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Marketing – Výzva III, projekt účasti na zahraničních výstavách a veletrzích s cílem získat nové trhy a obchodní příležitosti.